Михаил се роди на връх Архангелов ден след 3 дневна борба. Поради усложнения от раждането той има нужда от медицински грижи, които семейството не може да си позволи. Всеки лев е от значение.
Благодарим от името на Михаил и неговото семейство.
Да на живота.

Тази седмица организираме следните часове на дарения, които ще се използват за тази кауза:
Вторник 11.11 от 20 ч. – Балансиращ и оздравителен танц с Нагиза
Сряда 12.11 от 18 ч.– Акро йога с Деви и Уизърд
Четвъртък 13.11 от 20:30 ч. – Групови констелации с Ука
Петък 14.11 от 20 ч. – Сема (суфи танци) с Нагиза

Сподели