Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 16/09/2016 - 18/09/2016
7:00 pm - 4:00 pm

Location
Център за цялостна трансформация Мандала

Запазване на място

Моля попълнете името, телефона и имейла си, за да имаме връзка с вас при някаква промяна в събитието. Ако сте с карта Мултиспорт и в събитието изрично пише, че картата ви важи, моля посочете като коментар. Ако записвате и други хора, оставете в коментар двете им имена.

Запазването на място онлайн е спряно. Моля обадете са на 0894 488 809 и проверете за свободни места.


for eng scroll down

ДЖЕФРИ ОЗУАЛД И МИРА МАЛИН СКОГСДОТЕР
ОТНОВО В БЪЛГАРИЯ ЗА НОВО ПОТАПЯНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧУВСТВЕНАТА НИ ПРИРОДА
И НА ТАЙНИТЕ НА ПРОЯВЛЕНИЕТО!!!

След солидното въведение с първия уъркшоп в Пловдив
https://www.facebook.com/events/610328419121599/, продължаваме да изпълваме цялостното преживяване, наречено TANTRA maniFESTing, със следващия уикенд в София, с още 3 ЕДНОДНЕВНИ УЪРКШОПА, а след това и на морето, с вълнуващия ПЕТДНЕВЕН ТАНТРА РИТРИЙТhttps://www.facebook.com/events/1630441883934390/, дълбоко трансформационна опитност в здрава среда!

ЕТО ПРОГРАМАТА НА УИКЕНДА В СОФИЯ:

Зала МАНДАЛА:
16 септември, петък, 19.00 часа
САТСАНГ с Джефри и Мира и представяне на книгата „Просветленият Манифестор“ от Джефри Озуалд, издадена на български език.
Това е вечер на „отворени врати“, в която Джеф и Мира ще разкажат за своя път и опитност и ще отговорят на вашите въпроси. Ще имате възможност да си купите на място и новата книга на Джефри, цялостна програма за лично развитие и трансформация, която бихте могли да осъществите за 52 седмици.

17 септември, събота, 10.00 – 16.00 часа
ДВА ЕДНОВРЕМЕННО ПРОВЕЖДАЩИ СЕ УЪРКШОПА,
в които мъже и жени ще работим по отделно.

Зала ЯН:
„МЪЖКА СИЛА“ – уъркшоп за мъже с Джефри Озуалд
Някои от темите в него:
– Да откриеш смисъла на живота си;
– Научи тайната как да проявиш каквато и да е сума пари;
– Как да правиш тантрична любов с твоята жена;
– Стъпки в поемането на рискове и придвижването в живота;
– Излекуване на мъжките рани и създаване на мъжко братство.
В това подкрепящо преживяване мъжете ще могат да се съберат и да създадат подкрепящо пространство един за друг в пътя към изцелението като братя. Ще работим с кундалини енергията и проявяващата сила, за да направим пробив в ограничаващите си вярвания и модели, пречещи ни да създадем живот, който обичаме. Ще научите как да задълбочите интимността с вашата жена и да правите любов с нея по начин, на който тя не може да откаже. Ще лекуваме и трите основни мъжки рани – по отношение на жените, по отношение на мъжете и илюзията за отделеност от Бог.

Зала ИН:
„ЖЕНСТВЕНО РАЗТВАРЯНЕ“ – уъркшоп за жени с Мира Малин Скогсдотер
Някои от темите:
– Разкриване на личната сексуалност и магнетична сексуална енергия;
– Практики за въплъщаване на женствеността;
– Лекуване на женските рани и създаване на истинско сестринство;
– Разкриване на любовта, удоволствието и отпускането в тялото;
– Превръщане в силна жена чрез знанието как да създадеш онова, което искаш в живота, любовта и финансовата сфера;
– Как да правиш тантрична любов със себе си и с твоя мъж.

По време на това преживяване жените също ще създадат общо подкрепящо и изцеляващо пространство като сестри. Ще се отворим за присъщата ни сексуална магнетична сила, нашата кундалини енергия, чрез която можем да създадем живота, който обичаме. Ще научим как да задълбочим интимността с мъжа чрез удоволствието от тантричната любов. Ще изследваме женското тантрично изкуство как да разширим мултиоргазмената енергия в телата си и как можем да приложим това в правенето на любов. Чрез кундалини ще лекуваме и трите основни женски рани: по отношение на жените, по отношение на мъжете и илюзията за отделеността от Бог.

18 септември, неделя, 10.00 – 16.00 часа
ТАНТРА УЪРКШОП с Джефри и Мира

В това еднодневно съвместно преживяване ще усетим вкуса на някои от практиките, които ще задълбочим впоследствие по време на петдневния тантра ритрийт на морето.
Какво ще правим?
– Тантрични упражнения за създаване на истинска връзка и интимност с партньора;
– Древни тантрични техники за издигане на кундалини и използването ѝ в оргазмения любовен акт;
– Как да правим тантричното докосване и да доведем партньора си до състояние на космическо блаженство;
– Древното свещено изкуство на проявяване чруз сексуална магия;
– Развиване на способността за изслушване, разбиране и изцеляване на личните психологически травми по отношение на противоположния пол.
По време на този уъркшоп мъже и жени ще се съберем заедно, за да създадем и да изследваме съвместно свещено тантрично пространство. Това е покана към всички да споделят любовта и единността, празнувайки различията ни. Този ден е изцяло посветен на откриването на способността за по-задълбочено разбиране, привличане и уважаване на полярността между мъжкото и женското начало. Опитността от този ден ще спомогне за по-дълбокото интегриране и разширение на работата от двата диференцирани уъркшопа от предния ден.

Такса за участие през двата дни:
320 лв за индивидуално участие
600 лв за двойки
Участието се заявява лично, като записването се осъществява след заплащане на капаро от 100 лв.
При заплащане на цялата сума до 20 август – 10% намаление.
За допълнителна информация и записване – Мая Райкова 0878690560, Мария Илиева 0887716392 и Надежда Йорданова 0898601817 .

*******************************************************************
JAFREE OZWALD & MIRA MALIN SKOGSDOTTER
COMING BACK IN BULGARIA
FOR A DEEP DIVING IN OUR SENSUAL NATURE
AND IN THE MYSTERIES OF MANIFESTING!!!

After the introduction of the first evening in Plovdiv
https://www.facebook.com/events/610328419121599/, we are continuing towards the completition of our experience called TANTRA maniFESTing, on this next weekend in Sofia, with another 3 ONE-DAY WORKSHOPS, and then on the seaside, with the 5 DAYS TANTRA RETREAThttps://www.facebook.com/events/1630441883934390/, a deeply transforming journey in a healthy environment!!

HERE’S THE PROGRAM OF SOFIA’S WEEKEND:

Sept 16, Friday, 7 pm
SATSANG with Jafree and Mira and presentation of the book „The Enlightened Мanifestor“ by Jafree Ozwald, recently pubblished in bulgarian language.
It’s an OPEN DOORS evening during whichi Jaf and Mira will share some info about their personal path and will answer your questions. You could also purchase the new bulgarian edition of Jafree’s book which is infact a complete program of personal development and transformation to bring to fruiton in 52 weeks.

Sept 17, Saturday, 9 ам – 5 рm
TWO SINGLE WORKSHOPS FOR MEN AND WOMEN

Hall YANG:
MEN’S EMPOWERMENT WORKSHOP with Jafree Ozwald
We will learn how to
-Discover your life purpose
-Learn the secret to manifest any amount of money
-How to make Tantric love to your woman
-Steps to take risks and move forward with your life
-Heal masculine wounding and create true brotherhood
In this one-day empowering experience the men will come together to hold space for each other in a healing journey as brothers. We will using our kundalini energy and manifesting powers to break through limiting beliefs and patterns stopping us from creating a life that we love. You will learn how to deepen in intimacy with your woman, and make love with her in a way she cannot say no. On this healing journey we will be healing the 3 core wounds; with the feminine, the masculine and the separation with God.

Hall YIN:
WOMENS OPENING WORKSHOP with Mira Malin Skogsdotter
– Discover your sensuality and magnetic sexual energy
– Learn feminine embodiment practices
– Heal feminine wounding and create true sisterhood
– Discover love, pleasure and relaxation in your body
– Becoming an empowered woman by knowing how to create what you want in life, love and finances
– Learn how to make tantric love to yourself and your man
In this one-day empowering experience the women will come together to hold space for each other in a healing journey as sisters. We will open up to our inherent sexual magnetic force, our kundalini energy, from where we can manifest a life that we love. You will learn how to deepen in intimacy with yourself, and how to make love with your man in a tantric pleasurable way. We will explore feminine tantric arts of how to expand multi-orgasmic energy in our bodies, and how we can bring that into our lovemaking. On this healing journey we will be healing the 3 core wounds; with the feminine, the masculine and the separation with God through using our kundalini.

Sept 18, Sunday, 9 ам – 5 рm
ONE DAY MEN AND WOMENS TANTRIC WORKSHOP
with Jafree Ozwald and Mira Dakini

What you’ll experience…
– Tantric exercises to create real connection and intimacy with your partner.
– Ancient tantric techniques that raise your kundalini energy and use it in orgasmic lovemaking.
– How to do Tantric Touch and bring your partner into a cosmic state of bliss.
– The ancient sacred art of manifestation through sex magic!
– Develop your ability to listen, understand, and heal your wounds with the opposite sex.
In this One Day Tantric Workshop the men and women will come together to create and explore a sacred tantric space. This is an invitation for men and women to share love and unity while celebrating our differences. This day is about finding a deeper understanding, attraction and polarity between the masculine and the feminine.

If you attend the men’s or women’s workshop on Saturday, this will offer you a deeper experience to integrate and expand on the work you’ve just done.
These one day workshops are a taste of the work we share in our 5 day Tantric Manifestor retreat. If you wish to go deeper into tantra these one day events are a great way to see if you want to join in our retreat!

We hope you can join in on the fun!

With love & blessings,
Mira & Jafree

Participation fee for the weekend:
320 lv = 164 € for singles
600 lv = 307 € for couples
Participation should be booked personally with 100 lv deposit.
Early bird booking till August 20 – 10% discount.
For further information and booking – Мaya Raykova GSM +359878690560, Maria Ilieva +359887716392 & Nadejda Jordanova0898601817 .

Сподели