Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 16/08/2014 - 17/08/2014
All Day

Location
Център за цялостна трансформация Мандала


ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ

в партньорство с

АВСТРИЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ИНТЕГРАТИВНО ДИШАНЕ

организират

СЕРТИФИКАЦИОННА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА ЗА ФАСИЛИТАТОРИ ПО ИНТЕГРАТИВНО ДИШАНЕ

 

Въвеждащ уъркшоп

16 – 17 Август

гр. София

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В УЪРКШОПА – 180 ЛВ, ПРИ ВНАСЯНЕТО И ДО 26 ЮЛИ

Броят на участниците в обучението е ограничен, необходимо е предварително записване.

 

ДО МОМЕНТА ИМА ОСТАНАЛИ 4 СВОБОДНИ МЕСТА В ТРЕНИНГ ГРУПАТА

Обучението се състои от един въвеждащ уъркшоп и 6 четиридневни тренинг модула.

Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално с някоя от помагащите професии. След успешното покриване на сертификационните изисквания участниците получават сертификат от Австрийската Асоциация по Интегративно дишане, удостоверяващ оторизацията им да фасилитират индивидуални и групови сесии по Интегративно Дишане.

Към обучението има преведено на български печатно ръководство

Осигурен е симултанен превод на български по време на обучителните модули

 

Водещи:

Д-р Вилфрид Ерман

Д-р Вилфрид Ерман е завършил няколко магистърски и докторски програми по психология, психотерапия, философия, педагогика, история и политически науки. Преминал е през обучение и е сертифициран в клиент-центрирана терапия, няколко дихателни модалности, телесно-ориентирана терапия, системни констелации, травма терапия и работа с трансперсонални състояния на съзнанието. През 1991 година д-р Ерман става един от учредителите на Австрийската Асоциация по Интегративно дишане и е неин председател до 2003 година и след пауза от 8 години бива избран отново за неин председател, какъвто е и понастоящем. През 1993 година той създава тренинг програмата по Интегративно дишане и от тогава е водещият обучител на ААИД. От тогава насам той развива няколко нови подхода и техники на дихателната работа, включително системното дишане и дишането за работа с проблеми с пренатален характер. Основната насока на работата му понастоящем е насочена към изследванията, свързани с пренаталната терапия и с философията на науката за вътрешният свят. Д-р Ерман води тренинги по Интегративно дишане в Австрия, Италия, Ирландия, Русия, Украйна, Унгария и Гърция.

Волфганг Щайнер

Волфганг Щайнер е магистър по комуникативни технологии. Неговото пътуване в света на съзнанието започва преди 20 години, когато за първи път се среща с дихателните техники в семинарите организирани от австрийската асоциация по интегративно дишане. От тогава до сега, дихателните техники се превръщат в трансформативният и духовен път, който той следва, вграждайки всичко това във всекидневният си и професионален живот. От 2002 година, Волфганг става член на ААИД и започва да води индивидуални и групови дихателни сесии. От 2004 година става обучител по Интегративно дишане и започва да води специализирани тренинг модули по перинатална и натална травма, системно дишане и „дишане и чудеса“, към обучението по Интегративно дишане на ААИД. От 2005 до 2011 година, Волфганг Щайнер е председател на австрийската асоциация по Интегративно дишане.

 

Тренингът по ИНТЕГРАТИВНО ДИШАНЕ на Австрийската Асоциация по Интегративно дишане

Тренингът по Интегративно дишане на ААИД е разработен преди 20 години в Австрия, с цел да осигури високи стандарти на качествено обучение и също така, ясни и етични критерии. Този тренинг е усъвършенстван и развиван през тези 20 години, включвайки все по-голям брой подходи и методи. Тренингът по Интегративно Дишане се базира на солидни теоретични и научни концепции, в това число и на последните разработки в областта на невронауката, епигенетиката и травма теорията. Тренингът черпи от огромната база от знания на различните дихателни техники и подходи, методите и техниките за работа с тялото и психотерапевтичните подходи, като теоретичната и практическата му част са в процес на постоянно развитие и усъвършенстване в методологичен и метатеоретичен план.

Повече от двадесет годишният опит в обучението на фасилитатори по Интегративно Дишане, е гаранция за изключително високите нива на практически и педагогични умения на обучтелите на ААИД. Благодарение на преминатата от всеки от тях дълга и дълбока лична вътрешна работа, те са в състояние да се ангажират с една емпатична, отговорна и обгрижваща работа с обучаващите се и да демонстрират освен компетентност и знания, също така и дълбоки нива на уважение към личният трансформативен процес на всеки от обучаващите се, както и към личното му израстване като фасилитатор по Интегративно дишане.

По един изключително задълбочен начин, обучението по Интегративно дишане, успява да предаде нужното познание и опит, необходими за една компетентна и безопасна работа с клиенти (според конкретната специфика на клиента), с цел катализиране на процеса им на личностна трансформация, интеграция, себеизцеление и израстване.

Интегративното дишане

Дишането е от есенциално значение за физическото, емоционалното и менталното благополучие на хората. Едновременно финият и дълбок ефект от дълбокото, свързано интензивно дишане е познат от хиляди години. Дишането е инструмент за изцеление, вътрешно изчистване, себереализация и трансформация. Особено що се отнася за забързаното ежедневие на съвременният човек, ние се нуждаем изключително много от компетентни и изпитани форми за комбиниране на древното познание за силата на дъха с откритията на модерната наука, психология и психотерапия.

Интегративното дишане комбинира различните подходи на дихателната работа, в една по-широка рамка, отваряйки пространство за широк спектър от методи и техники, което ни позволява да изберем най-подходящият подход за работа, съобразявайки се с индивидуалните нужди и проблеми на всеки един клиент. Целта и предназначението на Интегративното Дишане е да предостави огромен методологичен репертоар от най-различни дихателни школи и методи (холотропно дишане, ребъртинг, вайвейшън, трансформативно дишане, холографско дишане, интуитивно катарзисно дишане и източни подходи към дишането като пранаяма, бхастрика и др.), школите и методите за работа с тялото (техники от телесно-ориентираните психотерапевтични школи на Александър Лоуен, Вилхелм Райх, Гещалт терапията на Фредерик Пърлс …) и др., на обучените фасилитатори по Интегративно Дишане, за да разполагат те с огромен инструментариум, при работата си с клиентите, и да са в състояние да подхождат наистина индивидуално към всеки отделен клиент.

По време на дихателният процес, определени преживявания от биографичен, а понякога и от трансперсонален характер, биват изведени на съзнателно ниво, така че да бъдат вътрешно интегрирани.  За дъха е лесно да извади наяве тези преживявания, които иначе са „складирани“ на едно дълбоко ниво, и да ги интегрира в мрежата на съзнанието, така че те да се интегрират в тази мрежа и да не бъдат повече дисоциирани. Дишането разширява тази мрежа на съзнанието, като вплита различните части на личността в нея, докато накрая вътрешното осъзнаване не я осъзнае като нещо изключително красиво. Нито една нишка и нито един възел не са излишни в тази мрежа.

Преживяването по време на сесията по Интегративно дишане, затваря кръга, свързвайки физическото отваряне с емоционалното изцеление и повишената осъзнатост за тялото и неговите нужди. Също така, интегративните преживявания по време на сесията, задълбочават и укрепват контакта и взаимодействието между вътрешният и външният свят, помагайки ни да видим външният свят като огледало на това, което се случва вътре в нас.

Интегративното дишане е подходящо за всеки, независимо от възрастта, пола, културните обусловености или опита. Резултатите постигани благодарение на Интегративното дишане са изключително бързи и дълбоки и всеки може да се възползва от дълготрайните му ефекти.

Повече информация за Интегративното Дишане, както и за предстоящият тренинг, можете да намерите, като кликнете върху следващите линкове:

http://integral-bg.eu/content/view/87/100/lang,bg/

http://integral-bg.eu/content/view/87/100/1/1/

http://integral-bg.eu/content/view/87/100/1/2/

http://integral-bg.eu/content/view/87/100/1/3/

http://integral-bg.eu/content/view/87/100/1/4/

http://integral-bg.eu/content/view/87/100/1/5/

http://integral-bg.eu/content/view/87/100/1/6/lang,bg/

http://integral-bg.eu/content/view/87/100/1/7/

http://integral-bg.eu/content/view/87/100/1/8/

Ако желаете да вземете участие в предстоящият тренинг, можете да се свържете с нас за повече подробности относно такси, срокове, дати и т.н., на посоченият по-долу имейл адрес.

Сърдечни поздрави,

Екипът на ИИР

Сподели