Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 28/06/2015
2:30 pm - 4:30 pm

Location
Център за цялостна трансформация Мандала


Танцът на въртящите дервиши,е може би най-краткия път за достигане до медитативно състояние. Да се научим да се въртим правилно, както и да се запознаем с живота и поезията на великия персийски мистик – Мевляна Длелаледдин Руми.
Всичко на този свят се върти, планети, галактики, вътрешността на всеки един атом е в постоянно движение. Въртящият танц е външен израз на нещо вътрешно, даряващ свободата на волните птици. С него изразяваме любовта си към всичко видимо и невидимо, ставаме едно с цялата вселена, достигаме всички планети, звезди и галактики -въртейки се на едно място. Танцът на въртящите се дервиши се нарича „Сема“. Участниците „семазени“ са членове на суфи ордена Мевлеви, който бил основан 13 век от персийския поет мистик Мевляна Джелалледин Руми. Той е роден през 1207 год в афганистанския град Балкх в семейството на най-известния по
онова време учен и мистик, Султан на теоложкото знание Бахаеддин Велед. В неговия живот имало много пътешествия по Мала Азия, които в крайна сметка го довели в турския град Коня. Тук се случили и всички събитя, които увековечили името на Руми.
Главното от тях е – срещата с дервиша Шамс от Табризи. Руми тогава бил 45 годишен, но той вече бил получил по наследство титлата „шейх“ от своя баща. Той бил почитан не само от учениците си, но и от целия град. Срещата на Руми със Шамс през 1244 год. била съдбовна и за двамата – всеки станал за другия ученик и учител. Те били неразделни. Руми се отдал на любовта, на духовното общуване, забравяйки за своите светски задължения. Шамс разкрил на Мевляна екстаза на сема – танцът на дервишите. „Да танцуваш сема е да избягаш от съществуването, да изпиташ вечна радост в преходното.“

Цена: 15 лв

Сподели