Good Karma

Идеята е много проста – всекидневно да правим неща, с които да генерираме добра карма, която после ще ни се върне под формата на прекрасни дарове. Дори в началото да го правим, изхождайки от личната облага, впоследствие това може да се превърне в естествено състояние на взаимопомощ и загриженост. Представете си свят, в който повече…