Бхаджан е онази вътрешна медитация, която държи човек стабилен и уравновесен независимо от външните обстоятелства. Това е един от най-добрите начини да намериш покой и да отркиеш вътрешната си връзка,  дълбоката вътрешна връзка. Онази връзка, която те кара да се чувстваш едно цяло със света и вселената. Основната движеща сила тук е Звукът. Облечена в  древни мантри и техники за съзерцание,  в съпровода на различни музикални инструменти, практиката ни отвежда в в един нов свят на хармония и любов.

    Сподели