Много неща са казани за произхода на човека. Много неща са премълчани и много са изопачени. На тази лекция ще бъде представена гледна точка, различна от общоприетата. Тази гледна точка не е нито нова, нито революционна. Тя се базира на древни шумерски и санскритски текстове, напълно оборващи представата, че човекът се е появил преди 40000 години като плод на бавна и постепенна еволюция.

    Сподели