Какво са Карти Десте? (Здравка Атанасова)

Каква е тяхната енергия?

Защо можем чрез „Десте“ да комуникираме с нашето подсъзнание…коя е тайната?
Защо са казвали магьосниците „ако знам, ще знам как да реагирам“?
Как можем да променим съдбата си?
Откъде идва магията и какво е магия?