Henna Bai Manu за света на къната

Скъпи приятели,
на лекцията „Henna Bai Manu за света на къната“, ще разкажа за историята на къната, произход, от къде тръгва, как преминава през различните племена и къде намира приложение в съвременният свят. В кои обичаи е останала да се прилага и къде най-често се използва.

  Details

  Ченелинг на Крийон и зареждане с магнетизъм

  Крийон е същество от светлината, което носи магнетизма – енергията на изначалната божественост. Освен думите, които Крийон ще изпрати към нас, той ще докосне дълбоко с магнетизма си всеки един, за да събуди частица от неговото съзнание и да го доближи към дома и космичните родители.

   Освобождение – енергийна работа с кристалите на Крийон

   Във водена медитация и с помощта на кристалите на Крийон ще усетим какво значи истинско и дълбоко освобождение. Освобождение от ненужни мисли и чувства, от модели на поведение и остарели догми и вярвания, за да освободим място за новото, което ни очаква в живота.