В този семинар ще използваме дихателните упражнения, хипнотерапията, методът Гещалт, семейните констелации, терапевтичната НЛП и медитацията като наши инструменти, за да изследваме дълбоко себе си и да поемем по пътя на трансформацията изцелението

Сподели