Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 16/03/2019
6:30 pm - 7:45 pm

Location
Център за цялостна трансформация Мандала


Ще направим представяне на основните моменти в нашата инициатива за Интегрална Лаборатория. Възможност да зададете въпроси и да вземете решение дали искате да се включите в това предизвикателно пътешествие за трансформиране в по-интегрална, зряла версия себе си. Срещата е безплатна.

 

Програма за развитие на лидерски капацитет, базирана на техники за работа със спектъра на съзнанието.

Защо „за Лидери“?
Лидер е човек, който иска да бъде максимално осъзнат в групите, от които така или иначе е част. Той влияе върху груповата динамика и резултати, знаейки какво и защо го прави. Лидер е човек, който иска и може да поеме отговорност за въздействието си върху другите хора.
В каква група трябва да участвам, за да се определя като „Лидер“?
„Група“ се формира от минимум двама души с устойчива междуличностна динамика: Този курс Е за мен, ако искам да участвам съзнателно в:
– интимна или приятелска връзка;
– семейство с дете/деца, включени близки роднини;
– приятелска компания;
– работен екип, колеги;
– малка или средна фирма, за която съм отговорен/ отговорна;
– учебна група/курс, които ръководя;
– интернет-базирана или друга група по интереси, в която ангажирано участвам;
– полическа или активистка организация, формирана около ценности.
Този курс НЕ Е за мен, ако се страхувам да изляза извън обичайните си схеми на мислене и не искам да напускам зоната си на комфорт. Интезивността на материала предполага ментална концентрация, готовност за сърдечна откритост и динамично участие в процеса.
Какво означава да се превърна в „Лидер“ при толкова широка дефиниция за „група“?
Означава да превърна себе си в инструмента, с който работя в групите, в които участвам. По време на заниманията си на първо място ще изследваме собственото си съзнание, убеждения, навици и психологически и семейно-културни модели, които ни определят и може би ограничават. Ще изучаваме принципи и методи за управление на групи в контекстта на все по-сложното съвременно общество. Ще се учим как да задълбочим връзките си, как да бъдем по-адекватни родители или ментори, как да мотивираме екипите си за по-добри резултати, как да допринесем по-умело за развитието на кауза, близка до сърцето ни или как да отправим послание, което хората да чуят.

Защо тази програма се нарича „Лаборатория“, а не „курс“?
При нашето разбиране за лидерство, превръщаме себе си в инструмента, с който работим в групите. Интегралната Лаборатория за Лидери е време-пространство, в което ще експериментираме както с аспекти на личното си развитие, състояния и възприятия, така и с междуличностното, групово пространство. Научна основа и терминологична рамка на работата ни ще бъдат 2 „горещи“ съвременни теории: Интегрална Теория (Integral Theory) на философа Кен Уилбър и Теория U (Theory U), както е формулирана от професор Ото Шармер в Масачузецкия Технологичен Институт в Бостън (MIT). В регулярните ни срещи, задълбочената теория ще бъде усвоявана чрез интерактивни, лабораторни занимания, в които ще работим с „материали на участниците“ под формата на казуси, които всеки от нас би могъл да сподели и може би да разреши с помощта на групата.

Какви техники за развитие на лидерския потенциал да очаквам?
Техники, в които тялото, усета, чувствата, умът и интуицията участват едновременно, защото ги разглеждаме като аспекти на едно цяло, което е било изкуствено разкъсано от цивилизацията, в която живеем. Изцелението е из-целение, т.е. да станем едно цяло вътре в себе си. Основните практики, с които ще работим са:
– Псохоактивната QAQL матрица на Кен Уилбър
– Методи за работа със съзнанието (индивидуално и групово)
– Интерактивни лекции
– Танцът като интегрална практика
– Работа с гласа
– Динамични медитации
– Интегрална дихателна работа (антистрес и изменени състояния на съзнанието)
– Групов коучинг и Social Presencing Theater (методи от Теория U)
– Споделяне и активно слушане
– Водене на дневник с прозрения
– Символни рисунки
– Плодово – чаени церемонии
– Други – очаквайте да бъдете предизвиквани извън зоната си на комфорт!

Какво да разбирам под „Интегрална“?
По време на срещите ни постепенно ще изучим може би най-широкообхватната карта на реалността, създавана някога, за да се обясни човека, мястото на съзнанието и еволюцията му във Вселената – Интегралната Теория на Кен Уилбър, считан от мнозина за гений. Самият Уилбър твърди, че каквото и да е учение има смисъл, само ако е „инструктивно“ – т.е. дава ни се пътна карта КАК да стигнем експериментално до твърденията му за истинност. Ако не е приложимо, такова учение е по-скоро вредно, защото ни обърква. Сложното учение, веднъж разбрано и приложено, опростява живота ни.
Работейки с груповата енергия, ще разучим и прилагаме инструменти от Theory U – друга „гореща“ лидерска и обяснителна теория за човешките общности, разработена в един от най-елитните световни научни центрове – MIT в Бостън от проф. Ото Шармер и екип.
Какво означава да бъда Интегрално Информиран лидер?
Ще използваме най-точната към момента карта на все по-комплексната реалност. Ще знаем докъде можем сами да се справим, кога да търсим помощ и къде да намерим допълнителни информация и съдействие. Увеличават се шансовете ни за адекватни избори и съзнателна еволюция като индивиди, групи и човечество.
Каним ви на Интегрално приключенско гмуркане в човешкия потенциал!

Сподели