Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 07/10/2018
7:00 pm - 9:00 pm

Location
Център за цялостна трансформация Мандала

Запазване на място

Моля попълнете името, телефона и имейла си, за да имаме връзка с вас при някаква промяна в събитието. Ако сте с карта Мултиспорт и в събитието изрично пише, че картата ви важи, моля посочете като коментар. Ако записвате и други хора, оставете в коментар двете им имена.

Запазването на място онлайн е спряно. Моля обадете са на 0894 488 809 и проверете за свободни места.


For english scroll down

Merkaba Project
концерт-мандала арт-визуални проекции

Меркаба проджект събира трима различни артисти ,които се обединяват с идеята да свържат своите изкуства,водейки аудиторията в едно ново и дълбоко преживяване.
Те са:
Петър Йорданов Бъни-мултиинструменталист
Илина Стоянова-мандала арт
Слави Георгиев-визуализация и 3D мапинг

Меркаба преплита музикалното,художественото и визуалното,древното и съвременото ,творчеството и технологията.Прожекцията е синхронизирана с музикално изпълнение на живо.Комбинацията от трите изкуства взаимно се допълва и предава на публиката усещане за друг свят,за сън,полет и извисяване.Очаквайте едно сетивно пътешествие ,мандали,които оживяват и отнасяща музика.

Йога Мандала
бул. Княгиня Мария Луиза №58
билети 20лв ( на място )

Merkaba Project
Concert-Mandala Art- Visual Projections

Merkaba Project brings together three diverse artists ,that merge with the idea of leading the audience into a new and deep experience.

They are:
Petar Yordanov Buny – multi instrumentalist
Ilina Stoyanova- mandala art
Slavi Georgiev- visuals and 3D mapping

Merkaba blends music,painting and visiual art ,ancient and modern, creativity and technology .Projections are synchronized with live musical performance . The combination of three different arts completes each other into a perfect symbiosis that gives you the feeling of another world, of a dream,a flight and ascension.Expect an extraordinary journey of senses ,mandalas coming to life and music that takes you to another dimension.

Yoga Mandala
bulevard „Knyaginya Maria Luiza“ 58, 1202 Sofia Center, Sofia
tickets: 20lv

Сподели