Ще оцветяваме фигурата на мандала на любовта (LoveMandala), ще пеем мантра, ще научим как оцветяването ни помага да отворим сърцето си и да привлечем партньор. След приключване на оцветяването ще обясним значението на цветовете, които сте използвали.

    Сподели