Наталия Накова е духовен консултант и висококвалифициран емпатичен лечител.

Използвайки интуитивните си способности на емпат, виждане, усещане, чуване, а така също и директно знаене, Наталия чувства емоциите на другите и е в състояние да определя какви са блокажите на едно затворено сърце.

В резултат на това се раждат нейните методи и учения, които, чрез силата на любовта, подпомагат енергийно-чувствителните същества при изцеление на тялото, пробуждане на душата и трансформиране на тяхната реалност.

Тя благоприятства и подкрепя пътя на пробуждане на човешките същества и дълбоко вдъхновява за духовно израстване и променящо живота енергийно разгръщане. Наталия е интуитивно ръководена какво да каже, за да може енергийната промяна да се случи, да се пренапише подсъзнанието и да се балансират дясното и лявото полукълбо на мозъка.

Нейният уникален метод на работа помага за разграждането и освобождаването на много блокажи и кармични свързаности и ни показва най-светлите потенциали за нашия живот, като промяната вътре в нас се усеща на много нива.

Резултатите варират от по-балансирано емоционално тяло, премахване на стреса, преодоляване на страха, съмнението и отчаянието, по-осъзната връзка с Вселената, активиране на интуитивни способности и спонатанно изцеление до една по-дълбока интимност във взаимоотношенията и преки преживявания на себереализация.

 

Мъдрост, Любов и Сила, събрани в едно, за да изцеляват чрез силата на любовта на сърцето, където се проявява самият Източник – това е Наталия. Тя олицетворява и предава свещената мъдрост на сърцето.

 

В резултат на дългогодишните си изследвания на човешката природа и психологията на междуличностните взаимоотношения, Наталия би могла да отговори и на всички ваши въпроси, свързани с тях.

Нейният уникален и задълбочен метод изследва енергията и динамиката на всички видове взаимоотношения, които играят важна роля в живота ни. Тези фини съществени връзки, които са неизменна част от нашето ежедневие, са дълбоко преплетени с личното благоденствие, вътрешната свобода, хармония и мир.

 

Наталия провежда:

Индивидуални лични консултации; Енергийни сесии; Консултации за двойки; Медитации; Семинари.

    Сподели