Във водена медитация и с помощта на кристалите на Крийон ще усетим какво значи истинско и дълбоко освобождение. Освобождение от ненужни мисли и чувства, от модели на поведение и остарели догми и вярвания, за да освободим място за новото, което ни очаква в живота.

    Сподели