От обучението ще научите:

Как да бъдеш уверен?
Как да повярваш в себе си?
Стратегия за изграждане на сила и самочувствие
Как да действаш смело и да получиш това, което желаеш?
Как да победиш страховете си от провал и отхвърляне?
Как да направиш първата крачка уверено?
Изграждане на нови убеждения и вярвания
Как да разгънеш потенциала си и да бъдеш от тези, които могат и действат?
Как да спреш самокритиката и да е превърнеш в твоя сила?

    Сподели