Крийон е същество от светлината, което носи магнетизма – енергията на изначалната божественост. Освен думите, които Крийон ще изпрати към нас, той ще докосне дълбоко с магнетизма си всеки един, за да събуди частица от неговото съзнание и да го доближи към дома и космичните родители.

    Сподели