Работата ни ще обединява най-различни движенчески/танцови/ техники – техниката Александър, release от съвременния танц, контактна импровизация, йога, буто, тай- чи и моментнa композиция (метод на Julyen Hamilton).Ще поработим детайлно върху това какво означава да стоим изправени – каква енергия и как я използваме за това, как разпределяме тежестта си, как променяме и преразпределяме центъра на тежестта, как работим с погледa и дишането, какво е баланс.

Изхождайки от състояние на относителна тишина, неподвижност и спокойствие, ще отворим вътрешното си виждане за творене отвъд заучените ни модели. Ще инициираме движения от различни места в тялото, следвайки анатомично енергийната връзката между отделните части и между център и крайници. С помощта на техниката Александър ще изследваме емоционалните процесите като мощни движещи сили, и ще се опитаме да минем отвъд амбиция-идея за конкретен краен резултат.Ще работим за яснотата в решенията ни и увереността и красотата в изпълнението им. В опит сме да интегрираме мисли с чувства и действие.

    Сподели