тези две практики винаги са били близки по дух. посланието на исус в много отношения се припокрива с това на негови съвтеменници от азия и по -специално йога адептите (сидхи) от южна индия. много от практиките и в двете направления се припокриват, както теологически, така и практически. само външната форма се различава.заповядайте, да обсъдим въпроси като:какви са неподправените думи на исус?какви са посланията на сидхите?по какво си приличат йога и християнството?по какво се различават?има ли противоречие между тях и от къде идва?могат ли християните да практикуват йога?

    Сподели