Много хора идват за регресия при мен с различни притеснения. Някои са наплашени от техни приятели, които са им казали, че връщането в минал живот е нещо много опасно. Други имат страх от неизвестното или си мислят, че ще трябва да споделят най-съкровните си тайни.

Тези погрешни представи за процеса “Регресия“ обикновено са породени от случайна или непълна информация. По време на нашата среща ще ви представя най-често споменаваните митове за пътуването в минали животи и ще ви дам цялата информация, от която имате нужда.Водещ: Петър Петров, провел над 1700 лични и над 200 групови регресии. Уеб-сайт – http://regresia.weebly.com/

    Сподели