Шаманското пътуване е форма на интроспективна медитация при която участниците навлизат в един режим на възприятие отвъд времето и пространството. Под звуците на барабана и гласа на водещата въпросите и проблемите, които ни вълнуват, се виждат в различна, често изненадваща светлина, освободена от рационалното мислене. Състоянието на дълбок покой, което се постига при преминаването на мозъчната дейност на тета вълни, дава достъп до дълбоки пластове на подсъзнанието и на клетъчната ни памет.

Правят се връзки между образи и събития, между усещания и модели на мислене и поведение, които в една или друга степен въздействат върху живота ни. При редовни пътувания се чувстваме все по-жизнени и присъстващи тук и сега, както и все по-способни да реагираме на ежедневните си ситуации от позиция на една нова дълбочина, стабилност и заземеност в нас самите.

    Сподели