„Алхимия на съзнанието“ ще преобърне досегашните ви разбирания. Алхимията не е просто химия, главната й цел не е да превърне металите в злато, а да покаже как с точната нагласа всяко едно нещо може да бъде преобразено. Това важи най – вече за нашето съзнание. Ще ви представим една нова гледна точка към самите себе си, а от там и към заобикалящия ви свят.

    Сподели