Разрешаване на циклични, неизбежни конфликти в семейни, приятелски, или професионални взаимоотношения. Работи се с хора в критично конфликтна ситуация за която не успяват да се споразумеят, преди да се стигне до безвъзвратно и неблагоприятно прекратяване на връзката.

 

Използват се практики като приложна автентична комуникация, радикална откровеност, определяне на здравословни граници, определяне на основни убеждения и емоционални нужди, и други терапевтични инструменти.

60лв / час

    Сподели