Ащанга виняса йога или още наричана ащанга йога е древна йогийска система, която поставя акцент върху осем различни практики (наричани още осем разклонения на йога). Целта на осемте практики е да обхванат различни поведенчески, физически и духовни аспекти от нашето личностно израстване.

Няколко са основните различия на ащанга йогата, в сравнение с останалите школи:

  • отделните асани са свързани една с друга чрез определени „преходни“ движения
  • дишането и от изключителна важност е синхрона между движенията и дишането, защото именно така съзнанието на практикуващия се успокоява, което от своя страна е главната цел на ащанга виняса йога. Всяко движение, което правите трябва да бъде придружено с едно вдишване. Дихателната техника използвана в Ащанга йогата се нарича Уджай дишане. При тази техника дължината на вдишванията трябва да бъдат еднакви и продължителни
  • практикуването на асаните, също е от голямо значение при ащанга йога, тъй като именно те правят тялото ни силно. Всяка асана в ащанга виняса йога се изпълнява бавно и хармонично, в синхрон с движението. Всяко движение отговаря на дишане и издишване. Основна идея на йога, че дишането е жизнена сила (наричана прана). А основна цел на всеки практикуващ йога е да задържи повече прана в себе си, чрез равномерно и дълбоко дишане
    Сподели