Бъди и влюбен и възлюбен ⇝ ритуална практика…
За миг поне поспри и за мечтите на сърцето се погрижи…
По време на фестивала ще се докоснем до състоянието на суфия, за да си позволим поне за малко да бъдем НИКОЙ…

ВКЛЮЧВА:
⇝ изпълнение на ритуална танцува практика, вдъхновена от суфисткото учение;
⇝ кратка беседа на тема „Радостта на любовта е да отдава“;

Практиката е за всеки, който желае да се потопи в магията на древния ритуал ⇝ мистичното изкуство на истинските мъдреци.

ИСТОРИЯ НА ЗАРАЖДАНЕ:
⇝ аз съм просто РА ⇝ обичам, за да живея и живея, за да обичам. Преминах през много трансформации и през един от периодите, въплътих състоянието на суфий и по – конкретно на дервиш, но не в пълната му форма. През този етап нямах потребност от нищо материално, не ме интересуваше дори какви дрехи нося, как изглеждам и дори дали някой ме забелязва или не. През този етап от живота ми реално аз нямах Его, нямах Аз. Това беше период, през който изцяло се бях сляла с Вселената.
Суфият е състояние на човек, който преживява живота през сърцето и по този начин лекува пространството, в което пребивава. Суфий може да е всеки. Суфият не е статус, точно обратното лишен е от всякакъв статус. Суфият е човек, който е НИКОЙ и в същото време е свързан с ВСИЧКО. Суфий може да е всеки, който е готов да се отърси от ВСИЧКО, което го определя като НЯКОЙ.
За да станеш НЯКОЙ е нужно първо да бъдеш НИКОЙ.

Водеща ⇝ РА (Ралица Атанасова) ⇝ Обичам, за да живея и живея, за да обичам.
Първото ми образвование е Българска филология, а в момента изучавам Психология. Посветих 5 години от живота си на задачата да преоткрия себе си. През този период участвах в множество семинари за личностно развитие и експедиции в България и по света (Аржентина, Перу, Гватемала, Куба, Ямайка, Русия, Грузия и др.). Изучавах практики от различни традиции – даоистки, будистки, суфистки, келтски, индиански и др., фундамент на семинарите, които провеждам. Придобих опит с метода Семейни констелации и Сугестология. Запознах се с Психодрама и Силва метод.От 2 години развивам иновативен метод – Интегрална терапия (http://www.ralicaatanasova.com/bg/content/%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-0), чиято основна задача е цялостно усъвършенстване на човешката природа, чрез еволюция на съзнанието. Практчиески инструмент, част от метода се явява курсът по Интегрална йога (http://www.ralicaatanasova.com/bg/content/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%B0). Създадох програма „Алхимия на любовта“ (http://www.ralicaatanasova.com/bg/content/%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0-1), насочена към цялостно развитие на женската природа. Като цяло провеждам семинари за личностно развитие и индивидуални консултации, работя с деца със специални образователни потребности (СОП), занимава се със стъклопис и сътворявам уникални интегрални маски, композирам музика, пиша поезия, продължавам да взимам участие в мероприятия с разнообразна образователна насоченост, пътувам из България и по света, изследвам различни култури, реализирам себе си…
Повече за мен и цялостната ми дейност можете да научите на: www.ralicaatanasova.com

    Сподели