Борислава е сертифициран йога инструктор в Индия 200 RYS Yoga Alliance Multi Stile Yoga., и рейки 1 и 2 степен по системата USUI SHIKI RYOHO. За нея йога е път – във всеки момент има промяна. Ученето, преживяването, споделянето и осъзнаването са водещите моменти в срещата й с йога.

Философията в живота й: Да приема нещата каквито са, но постепенно да ги заменя с по-добри, докато те изместят онези, към които е привикнала, и ги лишат от обаянието им.

Впечатления от пътя й: В живота сме замеряни с много камъни, но решението какво да направим с тях: мост или стена е изцяло наше.

Стремеж по пътя й: Да забелязва очевидното, защото то е онова, което ни убягва дотогава, докато някой не го изрази простичко.

    Сподели