„Има по-голяма лекота в живота ми…“,  „Не се чувствам постоянно гневен, както преди“, „Гледам на нещата, които се случват в живота ми с повече лекота и спокойствие“, „Напрежението, с което живеех постоянно, изведнъж изчезна“, „Чувствам се така, сякаш съм си взела душ, но „отвътре“, „Освободих се от мъката и страха, които носих толкова дълго у себе си….“  – това е само една малка част от споделеното от хора, участвали в групите ни за работа с Дъха.

Интегративното дишане е наречено така, първо защото е метод, който интегрира в себе си широк спектър от методи и техники за работа със дъха, в това число – Холотропно Дишане, Ребъртинг, Вайвейшън, Трансформативно Дишане, Холографско Дишане и др. което ни позволява да изберем най-подходящият подход за работа, съобразявайки се с индивидуалните нужди и проблеми на всеки човек. Другата причина, този метод да носи това име, произхожда от факта, че свързаното, осъзнато и интензивно дишане,  носи в себе си огромният потенциал да свързва (интегрира) тялото, душата и духа в едно цяло по един съкровен начин. Позволявайки на дъха да тече свободно, ние позволяваме също и на разделените и разпръснати части на вътрешният ни свят да се съберат отново в едно цяло. По този начин дишането разширява мрежата на съзнанието, като вплита различните части на личността в нея, докато накрая вътрешното осъзнаване не я осъзнае като една изключително красива тъкан, в което нито една нишка и нито един възел не са излишни.

Чрез работата с Дъха можем:

 • Да балансираме емоционалното си състояние.
 • Да редуцираме тревожността.
 • Да се справим с травми от миналото.
 • Да осъзнаем моделите, които саботират здравословното  ни функциониране на всички нива.
 • Да се освободим от депресивни и други негативни емоционални състояния.
 • Да постигнем резултати изразяващи се в повишена самооценка и себеуважение.
 • Да балансираме потока на енергията в тялото.
 • Да подпомогнем духовното си израстване.
 • Да улесним медитативното вглъбяване.
 • Да изявим и изживеем пълноценно любовта и радостта.
 • Да разширим самоосъзнаването си.

 

ВОДЕЩИ

Михаела е член на Австрийската Асоциация по Интегративно Дишане и е един от преподавателите и. Психолог е с над 12 годишен опит. Нейното „Пътуване“ започва още когато е на 16 г. и продължава и до сега. Освен психотерапевт, Михаела е и семеен констелатор, интегрален коуч,  PSYCH-K фасилитатор, AIT терапевт, EFT треньор, EMDR терапевт и др. Вече повече от 15 години следва Дъха и натрупва голям опит, както личен така и професионален, обучавайки се в различни школи като Свободно Дишане, Трансформативно Дишане, Себеинтегриращо Дишане, Интегративно дишане и др. Освен обучител тя е и водещ на групови и индивидуални дихателни сесии вече над десет години. Михаела напълно вярва в казаното от Уилбър, че това, което умът възприема като интегрално, се възприема от сърцето като единство. Сърцето чувства единството, а умът може да го разпознае, ако разполага с интегралната теоретична рамка, като инструмент за осмисляне на единството.

Симеон е член на Австрийската Асоциация по Интегративно Дишане и е един от преподавателите и. Макар конвенционалното образование по психология да му осигурява необходимата основа и да дава отговорите на част от важните въпроси, които винаги е търсил, той насочва търсенията си и в други посоки, и в последните около  20 години преминава през обучение в различни школи и методи, в това число – Свободно Дишане, Трансформативно Дишане, Себеинтегриращо Дишане, Интегративно Дишане ; Енергийна Психология; Семейни Констелации; Интегрално Консултиране (Коучинг); EMDR; PSYCH-K; Advanced Energy Psychology, Advanced Integrative Therapy, EFT, BSFF, TAT,  WHEE, SDW и др. Свързаното, осъзнато дишане, обаче си остава и досега неговият любим метод, заради дълбочината, обхвата и бързината, с която работи.   

Двамата водят дихателни сесии в групи или индивидуално вече над десет години, използвайки опита си както от личните си преживявания с Дъха, така и познанията си за трансформативната работа на Дъха в комбинация с телесно-ориентираният подход,  включвайки елементи на работата със сянката, а също така и познанията си в областта на енергийната психология, интегралната психология и др.

  Сподели