Източната медицина разглежда всяко негативно състояние, всяка болест като причина породена от дисбаланс.

Акупунктурата или т.н. иглотерапия, е третиране с тънки специализирани игли, които се поставят в специфични точки в енергийната мрежа на тялото. Тези точки са като врати, през които може да се балансира работата на дадения орган, система или организмът като цяло. Те отвеждат негативната енергия и позволяват тялото да възвърне своята първоначална сияйност.

Другите методи отново работят на енергийно ниво, като например лечението с вендузи е много подходящо при настинки и студни възпаления като изваждат „енергийният студ“ от мястото. При моксотерапията обикновенно се работи с пура от пелин наречена мокса, като по този начин се активират точките по енергийните меридиани.

Тези лечебни подходи имат постоянен отличен резултат, ако паралелно с това се открие и причината породила това негативно състояние. В източното познание има техники и системи, с които може да се проследят и премахнат тези патологични семена в ума. Заместването им със светли идеи и преоткриването на невероятните способности и умения, които всеки човек притежава трансформира всяка болест в начин за израстване на личността.

Цена: 30 лв на терапия

40 лв при първо посещениe

Терапевт: Ангел Георгиев

    Сподели