Всички ние имаме качества, които подтискаме и колкото по на дълбоко ги държим в себе си толкова по огнени стават. Подтиснати от съзнанието и добре затворени в подсъзнанието ни те имат качеството да се интегрират в заобикалящият ни свят, напомняйки ни безпощадно за присъствието си.

В тази практика ще се насочим към това да осветим сенчестите си страни и съзнателно да поработим върху тях, избягвайки навика на ума да оценява и критикува това върху, което насочим вниманието му. Ще се настроим градивно по време на процеса за да можем обективно да извлечем положителният аспект от всяка сянка, тъй като всяка от тях съдържа положителния компонент в себе си.

За да можем да бъдем цялостни и завършени личности, приемащи себе си и осъзнаващи същността си ще пуснем нишка за свързване с по-дълбоките слоеве от себе си, за да интегрираме онова, което избягваме. Ще направим това бавно и постепенно, изпълнени с уважение и любов към всички аспекти на нас самите.

    Сподели