Пирамидите подобряват качеството на живот, като трансформират негативните енергии. меутрлизирайки геопатогенните зони, се възстановява здравословния и дълбок сън , както се и възобновяват на енергиино ниво редица системи в организма, като нервна, сирдечно съдова отделителна и други. Само няколко пирамиди са необходимо за коренно подобряване атмосферата и хармонията в жилището или офиса Ви.

    Сподели