Семейните констелации са метод, чрез който се изваждат наяве скритите динамики в семейната система. Те ни учат, че не всичко което ни се случва е резултат на нашите действия и желания, а може да сме несъзнателно свързани с член от нашето семейство от предишно поколение, който дори не познаваме, и да повтаряме неговата съдба. Това на езика на констелациите се нарича вплитане и може да бъде разбрано по време на констелация. Следват протоколи и изрази с лечебен ефект, които свалят товара и напрежението, носени несъзнателно до този момент. Семейна констелация може да се прави както за рожденното семейство – това, от което идваме, така и за настоящето семейство или връзка с партньора ни.
Не е нужно темата, която поставяме да e свързана със семейството ни. Може да се обърнем към семейните констелации с теми, като: „Винаги напускам пръв връзката си„ или „ Не мога да задържам парите, които изкарвам“ или „Случват ми се много инциденти“. При поставянето на констелация може да се види от къде идва този проблем и да се намери едно по-добро решение за живота на клиента.

Семейните констелации са базирани на няколко основни закона, които при нарушение развалят баланса в семейната система. Първият закон е този за еднакво право на принадлежност. Тоест никой не може да бъде изключен от семейната система и има еднакво право на принадлежност към нея, независимо от постъпките си. Това правило се нарушава, когато някой член от семейството не се почита и не се говори за него, като мъртвородени деца, абортирани деца, насилници, жертви, хора с увреждания и други. Тогава член от по-късно поколение може да повтаря съдбата на своя предтец, за да се възвърне баланса на семейната съвест. Вторият закон е този на йерархията, а именно че всеки има точно определено място в семейната система, по реда на пристигането в нея. Този закон се нарушава, когато някой от семейната система не си е на мястото. Например дете, което се държи като възрастен, за да облекчи бремето на родителя си. И третия закон е този за даването и получаването. Когато е нарушен този баланс, системата отново страда и това може да доведе до много вътрешни конфликти в една връзка например. Често се случва, когато единият получава повече във връзката, да си тръгне пръв от нея, защото не може да понесе бремето на товара, че дължи нещо на другия.

За да се направи сесия по семейни констелации е хубаво да се събере информация за родното семейство, по възможност до 3 поколения назад. По-долу е представна генограма, която представлява генеалогическо дърво на семейството и дава насоки за въпросите от значение при констелация.
Семейни констелации се провеждат при предварително записване на 0894488809 или Info@yogamandala.net

Цена: 80 лв

Констелатори: Деви

Какво е това генограма?

Генограмата е форма на генеологично дърво,  съдържащо информация за три поколения. В нея се включват определени факти, което позволява да се осъзнаят връзки, както и своята принадлежност към системата, посредством последователността от дати и събития.

 

Генограмата е схема, която включва:

– всички значими дати от живота на членовете на семейната система

– значими събития

 

За какво служи генограмата?

Тя позволява да се видят и осъзнаят нагледно системните отношения в конкретната фамилна система, които са съществували и съществуват до момента преди началото на констелацията.

 

Няколко примера:

Генограмата би могла да покаже например, че в продължение на няколко поколения назад, първото дете винаги е умирало при раждане. Или че браковете са се сключвали на едни и същи дати. Както и че например, има повторяемост на суицидни случаи от поколение в поколение.

Понякога дори самото съставяне на генограмата носи огромна полза, тъй като имате възможността да откриете историята на рода си.

 

Уточняване на термините „актуално семейство“ и „родителско семейство“

 

От кого е съставено актуалното семейство?

Съпруг/а, живите и починалите деца, децата починали при раждане и в резултат на аборт или помятане и напусналите семейството деца, децата родени в предишни бракове или от други партньори. Необходимо е да се уточни, дали някой от съпрузите в настоящото семейство е имал сериозна връзка или брак преди сватбата и каква е била причината за раздялата, без да се навлиза в детайли. Необходимо е да се знае, дали е имало значими или трагични събития, свързани с това семейство.

 

От кого е съставено родителското семейство?

Родителите, живите и починалите братя и сестри, такива (ако има), които са починали при раждане, в резултат на аборт или такива, които са напуснали семейството, чичовците и лелите.

По отношение на родителското семейство е резонно да се зададат същите въпроси, касаещи и актуалното семейство.

От кого е съставена фамилната система?

Бащата, майката, братята и сестрите, бабите и дядовците, лелите и чичовците, но не и братовчедите. Необходимо е да се знае дали в системата има членове, които са изключени или за които не се говори. Също така е важно да се знае, дали е имало хора, извън фамилната система, които са имали силни връзки с дадени членове на фамилната система, независимо дали тези връзки са били позитивни (човек, който е помогнал на семейството) или негативни (човек, който е бил ограбен или от който са се възползвали), тъй като дори такива хора да не са имали кръвна връзка, те принадлежат на семейната система.

 

Каква информация е необходима за съставяне на генограма?

Често може да нямате достъп до всички необходими данни за съставянето на генограмата и може да е необходимо се потърси тази информация от други членове на фамилната система, които са още живи.

 • Всичките сестри и братя
 • Доведени и заварени братя и сестри и осиновени деца
 • Собствените деца
 • Бащата и майката, включително приемните баща и майка
 • Лелите и чичовците, но без братовчедите
 • Бабите и дядовците и по майчина и по бащина линия
 • Всички рождени дати и датите на смъртта
 • Датите на разводите и разделите
 • Професиите и социалното положение
 • Исторически събития (войни, изселничество, заточения, политически ситуации…)
 • Пребиваване в затвор или психиатрична клиника на някой от членовете
 • Предишни партньори на родителите
 • Предишни партньори на бабите и дядовците
 • Били ли са принудени родителите да сключат брак само заради бременност
 • Били ли са принудени бабите и дядовците да сключат брак само заради бременност
 • Мъртвородени деца и аборти
 • Болести, включително наследствени
 • Тежки нещастни случаи
 • Убийства, суицидни случаи и насилствена смърт
 • Всички членове на системата, които са починали млади или са били изоставени и3си дадени за отглеждане на други хора
 • Всички форми на трудни житейски ситуации

– инвалидност

– депресия

– зависимости към психоактивни вещества и т.н.

 • Табуирани теми и семейни тайни
 • Сексуални злоупотреби
 • Религиозна и етническа принадлежност
 • Провали и успехи във финансов план
 • Случаи на низвергване и изключване на членове от системата (черните овци)
 • „Светците“ във фамилната система
 • Случаи на загадъчна смърт или смърт за която не се говори

 

В болшинството от случаите, генограмата сама по себе си има терапевтичен  ефект.

 

  Сподели