Всички велики хора, във всички времена, било то бизнесмени, спортисти, артисти или пълководци, се вслушват в интуицията си. Способността да се използва подсказаната от интуицията информация е една от главните тайни на успеха и показател за това доколко човек е развил своя потенциал.

Следвайки интуицията си, човек взема по-правилни решения, хрумват му по-градивни идеи и по-задълбочени прозрения, по-лесно намира най-краткия и най-безпрепятствен път до радостта и удовлетворението.

Интуицията позволява да прогледнем отвъд границите на очевидното, да „чуем“  посланията на Вселената, да се съобразим с най-предпочитания от нас вариант за реализация на творението, до който обаче нямаме пряк достъп с ума си.

Ползвайки интуицията си можем да повишим честотата на трептене на нашето съществуване, да обучим съзнанието си да възприема творението около нас в по голяма широта, изобилие, с повече чудеса, вълшебства и радост, във нас и около нас.

Как може да се развие интуицията?

За да се научите да обръщате внимание на тези усещания и предчувствия и да се вслушвате в това, което Вселената ви нашепва за ваше най висше благо, е необходимо да разберете нейния механизъм, което ще в основата на нашето трудолюбие на фестивала.

Радостта, увереността и непреодолимото усещане, че това е верният отговор, отличават интуитивните напътствия от останалите мисли, които възникват в съзнанието ви и винаги пораждат колебания.

Да виждаш и чуваш отвъд видимото, да усещаш хората, независимо от маските и стените, да контактуваш със същества, от различни светове, които носят любов, мъдрост, радост и щастие и неизменна красота, да имаш верен съветник в лека, трудна или нормална ситуация, да си в унисон с Божествения план, където твоето действие/бездействие е най-доброто не само за теб но и за Всички, то това означава да работиш, развиваш, разбираш и ползваш интуицията си и да бъдеш в потока на Вселената, а не срещу него.

Ако молитвата, медитацията и другите практики са твоето послание към Бога, то интуицията е Божието послание към теб. 

Водещ: Калоян Анев

Калоян Анев съзнателно е на пътя на познанието и езотериката над 10 години.
Той е лесовъд по образование и природозащитник по призвание, търсач до мозъка на костите си. Провежда беседи и лекции на темата „За интуицията“, „Новата земя“ „Осъзнатост“ в Център „Мандала“, студио „Лина“, „Беглика фест“ из България и др., дава индивидуални консултации за интуицията и личностно развитие.

    Сподели