Киртан е единствената форма на йога, която е от полза не само за практикуващия, но и за всички, които чуват възпяването.

Чрез пеене, естествено се овладява дъхът, което е своеобразна пранаяма. Умът лесно е поставен под контрол, просто като се фокусира върху звука. Това е един от най-добрите начини да намериш покой и да отркиеш вътрешната си връзка,  дълбоката вътрешна връзка. Онази връзка, която те кара да се чувстваш едно цяло със света и вселената. Облечена в древни мантри и техники за съзерцание, в съпровода на различни музикални инструменти, практиката ни отвежда в един нов свят на хармония и любов.

    Сподели