Месец Май 2018 – месец на Коучинг сесиите – 15% отстъпка

В средните векове думата коуч е означавала луксозно превозно средство за преминаване от точка А до точка Б. Някои смятат, че първият коуч е бил Сократ, тъй като не давал отговори, а управлявал диспутите в Древна Гърция чрез въпроси и слушане.

Коучингът е  партньорство между коуч и клиент, което събужда себепознанието и творческия потенциал в  намирането на съзидателни решения на цели и мечти, които клиентът е поставил за себе си.

В тези сесии клиентът е експертът в собствения си живот и работа. Коучът вярва, че всеки клиент е креативна и цялостна личност и разполага с всички необходими ресурси, за да постигне целите си.

В това се състои разликата между коучинг и други професионални и подкрепящи услуги като терапия, консултиране, менторство или обучение.

 

Коучингът се случва като партньорство между коуч и клиент (неслучайно и двете страни във взаимоотношението започват с една и съща буква ) по пътя на клиента към преживяване на себе си според личните му идеали в постигане на цялостност и благоденствие.

 

Някои от причините да се обърнете към коуч биха включили:

– Предизвикателство, за което търсите същностно за вас решение

– Когато преживявате промяна в личен или професионален план, за да намерите себе си в нея според личните Ви ценности

– Повишаване на увереността чрез индивидуалните Ви уникални ресурси

– При желание да се придвижите към постигането на конкретни резултати

– При необходимост от яснота за решение, което ви предстои да вземете

– Намиране на своето защо в партньорски отношения

– В търсене на баланс между личния и професионален живот и други.

 

Коучингът обикновено започва с интервю, за да се оцени настоящата ситуация, възможностите и предизвикателства на клиента, да се определи обхватът на коучинг взаимоотношението и да се установят желаните от клиента резултати.

 

Коучинг сесиите се провеждат в лични срещи между коуч и клиент. Сесията преминава под формата на разговор, като подходът е индивидуален според личността.

Честотата и продължителността на коучинг процеса зависят от предпочитанията и целите на клиента.

Три до шест месеца биха били достатъчни за определени цели и резултати. Понякога човек може да прецени, че ще е полезно да работи с коуч по-продължително време.

 

Продължителността на една коучинг сесия е 1 астрономически час.

Цена: 70 лв

За записване 0894 488 809

    Сподели