По време на тази среща, ще се опитаме да повдигнем завесата на магическия свят и ще разкажем малко повече за колелото на медицината като част от космогонията на северноамериканските инидианци. Ще разберем повече за принципите, които ръководят техния живот и как те им помагат за един по-щастлив живот. Ще споделим опит с различните церемони и ритуали и ще разкажем повече за техния смисъл. По време на тази лекция, ще се опитаме да предизвикаме вашето разбиране за индианците и ще ги представим в една малко по-различна светлина. Тази лекция ще бъде едно пътуване до далечни земи и близки народи. Очакваме ви.

    Сподели