Чудиш ли се понякога защо нещо ти се случва? Защо правиш всичко както трябва, а нещата не ти се получават? Питаш ли се дали не пилееш таланта си в грешна посока? И изобщо познаваш ли талантите и заложбите си?

Отговорите на тези и още много въпроси, които ще ти дадат пълна картина на това кой си и защо си, се крият в закодирания план на звездите, с който си дошъл на този свят.

А Моника знае как да разговаря с тях и да ти го разкрие, за да можеш да опознаеш себе си още по-добре, да се движиш в правилната посока, и да взимаш правилните решения в точния момент.

Моника Монова (БА) е следвала статистическа макроикономика в Есен, Германия. През последните 4 години се е посветила на астрологията и митологичните измерения на душата. Посещава астро класовете на Ралица Сърцаранова и е последовател на астропсихологическата школа на Лиз Грий, основателката на /react-text astro.com. react-text: 353 Моника се интересува от личната мандала на съзнанието и от древните архетипни енергии, които изграждат персоналната решетка от проекции. По този начин разчитането на наталната(рожденната) астрологическа карта е ключ към по-дълбоко себепознание, себеприемане и себеутвърждаване.

    Сподели