Нямаш нищо да учиш! Отдавна в мен се надига едно желание да споделя, че все повече хора, на които помагам да разгледат миналите си животи, всъщност не си спомнят нещо НОВО! Те само си потвърждават свои предчувствия, усещания или знания. Както пише Нийл Доналд Уолш в първата си книгата от серията “Разговори с Бога”: “ Училището е мястото, където отиваш, ако има нещо, което не знаеш, и което искаш да научиш. Не е място, където отиваш, ако вече знаеш нещо и просто искаш да изживееш знанието си.“

По време на нашата кратка беседа ще поговорим за различните типове хора. Има хора, които не знаят, че имат да „учат“ и си живеят в невежество. Съществува и друг тип  хора, които само си  мислят, че „учат“, както и такива, които нямат какво да учат, защото вече всичко знаят и е време просто да действат и да преживяват. Както винаги, ще подкрепя тези наблюдения с интересни случаи от практиката ми.

 

    Сподели