Изтокът лекува душата,

Западът тялото,

но човек е и двете.

 

Остеотай е съвременна терапевтична методика, която интегрира разбирането на Изтока за човека като същество от енергия, със структурната задълбоченост на Запада и ни предлага нов и цялостен начин за лечение.

    Сподели