Всички мечтаем за по-позитивна промяна в живота си. Често търсим логични начини за нея и когато някои от тях не сработят, се обезсърчаваме и обясняваме на себе си и на останалите как дадено нещо не може да стане, защото… „заплатата не ми стига“, „такива са обстоятелствата“, „хората там са ужасни“, „всички мъже са мръсници“, „всички жени са меркантилни“ и т.н.

Много често, капаните за боксуването ни в определени житейски области са продукт на мисловната и енергийна нагласа, която имаме. Не всичко може да се обясни единствено и само с логиката. За да се задействат определени процеси в живота ни, е нужна и щипка ирационалност.

По време на неделната лекция, лекторката ще обобщи различни техники и начини, които могат да отключат потока на изобилие в живота ни. Анастасия Манлихер се базира на личния си опит и постижения в тази област, които пък стъпват на знания, трупани повече от десетилетие.

Повече за Анастасия на https://yogamandala.net/team-member/anastasia/

    Сподели