В тази констелационна сесия ще можеш да извадиш от себе си свой актуален вътрешен конфликт и да погледнеш от друга перспектива към нещо, което преживяваш вътрешно като парадокс. Работата с констелации позволява да извадим от себе си и да погледнем от вън онова, което в нас преживяваме като скрита динамика. Сесията ще лекционна и  практическа и всеки ще има възможност  да работи и да разшири представите си за своя конфликт. Един изначален конфликт е гласът на ума и сърцето, в които често са вплетени гласове от нашето минало. Друг вътрешен конфликт е невъзможността да преживеем целостта на чисто човешката си природа в унисон с духовните търсения и дълбоко вярваме, че трябва да избираме – материално или духовно.

    Сподели