„Мисълта е насочена енергия, чувството е качесто на живота. Ние възприемаме и така се развиваме.

Дали ще страдаме или ще бъдем блаженни, зависи от нашите избори в живота.

Не всички мисли и чувства са наши, не всички са подходящи за нашата душа, не всички водят до съзнателно израстване.

Как да разберем, кои са истинските за нас? Как да виждаме в другите истинското?

В тази среща ще говорим за простичките начини да разпознаваме нашите мисли, чувства и действия,

които са биха били благоприятни за съзнателното ни развитие в живота.“   

    Сподели