Всички ние сме резултат от любовта на много поколения. Нашата душа е избрала точно тази земя, точно това семейтство, точно тези родители, точно тази националност и етническа принадлежност, точно тези житейски обстоятелства, за да се обогатява чрез преживяванията си. Но ние често забравяме това в хода на живота и ставаме изискващи, обвиняващи, зависими, отхвърлящи нашите родители, нашата лична и родова съдба. В тази сесия чрез метода на констелациите всеки ще има възможност да погледне на живота си през разширена призма, да почувства истината чрез директно преживяване и смяна на ролите. Това преживяване ще е обогатяващо за душата и всеки присъстващ ще има възможност да разшири вътрешните си хоризонти, така че да спре борбата, която ни държи вплетени в същите ситуации отново и отново.

    Сподели