Изгради връзката със себе си.

 

  • осъзнай своите стари модели и убеждения;
  • осъзнай емоциите, които те ръководят и определят живота ти вместо теб;
  • осъзнай и промени поведението, което призлиза от тях;
  • промени това, което не работи повече за теб.

 

Така ти се превръщаш в съзнателен творец на своето настояще и това променя всичко за теб!

Така ти променяш своето настояще, прекъсваш връзката с твоето минало и ти създаваш едно ново твое бъдеще.

Миналото и бъдещето, произлизат от настоящето! И ти съществуваш точно сега, точно тук, точно в този момент и това е твоето настояще!

Ти създаваш себе си във всеки един момент, съзнателно или не, ти твориш и създаваш за себе си. Защо да не го правиш съзнателно? Защо да не създаваш съзнателно всичко, което желаеш да си?

Вие ще можете да осъзнаете много от вашите стари модели и вярвания и ще можете да освободите всичко онова, което вече сте готови да пуснете.

Ще има също така пространство за въпроси и отговори – изцеляващо медитативно подравняване придружено с музика – и – споделяне в енергията на Любовта.

По време на тези срещи се получават задушевни дискусии с въпроси и отговори, които взаимно обогатяват, допълват и разширяват съзнанието на всички присъстващи.

Заповядайте! Ще ви бъде много полезно!

    Сподели