Интегративното дишане комбинира различните възможности за дихателна работа, съобразявайки се с индивидуалните нужди и проблеми на всеки човек.
Целта и предназначението на метода Интегративно Дишане е да предостави различен методологичен репертоар, комбиниран от взаимодействието на различни дихателни школи и методи, за да разполагат клиентите с инструмент за лично ползване за подобряване на здравето и цялостното Си осъзнаване.
Какво представлява
ИНТЕГРАТИВНОТО ДИШАНЕ
По време на осъзнатото, свързано интензивно дишане, тялото, душата и духа се свързват в едно цяло по съкровен начин – интегриране (свързване) на тялото, духа и душата в едно.
Позволявайки на дъха да тече свободно, ние позволяваме на разделените и разпръснати части на вътрешният ни свят, да се съберат отново в едно. По същият начин, по който умът се свързва с тялото, разделени части от личността, могат отново да се присъединят към цялото. Осъзнато дишане означава да превърнем тази цялостност във вътрешно преживяване.
Интегративното Дишане обединява и използва широк спектър от дихателни методи, развити от различните дихателни школи – Холотропно дишане, Ребъртинг, Вайвейшън, Трансформативно дишане, Холографско дишане, и др., както и древни дихателни техники от Изтока, като пранаяма, бастрика и др. Взимайки под внимание конкретната личностна структура, нивото на вътрешно израстване, както и физическите възможности на конкретният човек, операторът избира оптималния набор от дихателни методи и техники, от които се нуждае отделният клиент.
Дишането е един прекрасен подарък от природата.То е единствената метаболитна функция, която можем да управляваме съзнателно и която в същото време е автономна им функционира и без участието на съзнателния ни ум.Можем да използваме съзнателно дихателния процес, за да подобрим своето здраве.Дишането е също и огледало на на нашата душа, защото е индикатор на нашите базови емоции във всеки един момент.То е и врата към нашата най- дълбока същност, защото чрез осъзнатото дишане ние можем да оказваме благотворно влияние върху нашето съществуване.Потока на дъха ни съпътства от мига на раждането ни до смъртта и благодарение на този поток, ние сме свързани с процесуалната реалност, било съзнателно и несъзнателно, по наша воля или автоматично.От гледна точка на дъха, животът не просто последователна поредица от събития, а външния свят не просто струпване на обекти.Дъхът ни свързва също с един динамичен начин на преживяване на света, в който всичко е в постоянна трансформация, чуждо на каквато и да е форма на статичност или фиксация.
лектор: Валентин КОЛЧЕВ-МИРО

    Сподели