В древни времена учението дервишкия орден от Кифирстан е съхранил и предал великите принципи на харманията чрез практикуването на метода на фамилните констелации. Познанието за добрите, хармонични лични и професионални отношения, както и самият метод достигат до нас чрез школата на Идрис Лаор- създател на Самадева Институт Франция. Хармоничните отношения в личен и професионален план са цел на всеки от нас. Едва ли има човек, който да не иска да бъде успешен. Успехът е измерение на личното ни осъществяване, израз и реализация. Как да бъдем успешни, кои са основните принципи на системите и как те се отразяват в живота ни? Заповядайте, ако искате да научите повече на лекциите и практиката на фестивалът на изобилието с мен водещ ПранаАна.

    Сподели