В ритъма на днешната реалност, все по-забързан и все по-търсещ навън – извън личността, отваряме пространство за да насочим поглед и да настроим сетивата си към едно добре забравено старо. Това, което винаги ни е било на разположение, но сме позабравили как да го ползваме по предназначение – деветте месеца в утробата и съзнателния подбор на преживяванията и заобикалящите ни вибрации.

Всички ние идваме от телата на своите майки и въпреки че бебето е самостоятелен организъм вътре в тялото на майката, всъщност всички нейни преживявания са споделени от него, което от своя страна си е платформа на опитност. Силата на жената обаче се състои в способността й да трансформира негативните тенденции чрез личностната си трансформация. Днешните деца идват с енергията на новото време и прилагането на това знание е огромна възможност която е жалко да не се използва по предназначение и практически пропусната възможност, която не се повтаря в живота.

Преживяванията на майката са от съществено значение за генетичния подбор който ще се включи в изграждането на бъдещото дете. Именно тази роля на посредник между външния свят и вътрешната среда е дадена на майката и тук възниква въпросът доколко тя има управляваща функция на твоите преживявания…

Ролята на майката е духовна и посредством вплитане в ядрото на новия живот на фрагменти от миналото и  бъдещето, в момента на настоящето, е моментът където е възможна промяната.

 

Отправни точки ще ни бъдат:

Как да се научим да поддържаме положително емоционално състояние?

Как да дарим детето в утробата с добродетели, качества и таланти?

Положителни утвърдения и работа с подсъзнатвлните сили за майката и за бебето, в търсене на позитивни промени.

 

* Събитието е подходящо както за бременни жени (без значение от периода на бременността, в който се намират), така и за жени, които мислят и действат в тази посока.

* * Практиката е авторска интерпретация на част от метода създаден от Росица Божкова (Ука – Пурна),  разположен в дневник-пътуване „Докато аз и ти сме едно“.

    Сподели