Дали ви се е случвало да получите усещането, че „познавате това място… или този човек…“? А дали сте имали усещането, че „винаги сте знаели…“ някаква определена информация? Или, че просто знаете как да извършите определена дейност, която никога до сега не сте правили.

Всичко това знание е било винаги част от нас. Ние пренасяме тази информация живот след живот, във всяко наше следващо прераждане.

На тази среща ще си поговорим за нашите минали животи и как можете да достигнете до това знание леко и приятно. Ще ви разкажа случаи с мои клиенти и ще ви опиша как протича едно пътуване в миналото, водено от мен. Разбира се, ще оставя време, за да отговоря на вашите въпроси.

След това ще се потопим в групова регресия на място. За около 20 минути всеки от присъстващите ще получи възможността да надникне в своя най-важен минал живот, да го види, усети и поживее за няколко кратки мига… Ще потърсим също така и послaнието от този ваш минал живот към настоящето ви прераждaне тук на Земята.

    Сподели