Рейки е древна лечебна система, която се прилага чрез полагане на ръце върху тялото. Това е изключително проста и в същото време мощна техника. Рейки е естествен и безопасен път за разделяне с болестта. Балансира организма на физическо, емоционално и духовно ниво, възстановява физичезкото здраве, отстранява отрицателните емоции, намалява напрежението и стреса, допринася за усещане на вътрешен мир и покой. Всъщност рейки е осъзнаване на взаимосвързаност на човека с Космоса.
Рейки изчиства застоялата енергия и доставя свежа енергия на организма, лекува болести, уплътнява енергийното поле на човека, релаксира го, както и работи за духовното му израстване и за превръщането му в по-спокойна и уравновесена личност, която знае как да възприема живота и своята роля в него. Освен това Рейко спомага да управляваме житейските събития и да ги възприемаме като забавна игра, която колкото повече играем, толкова повече разбираме, че животът съвсем не е тежък и черен, какъвто обикновено ни го представят.

Цена: 60 лв за пълен сеанс,
200 лв  – индивидуални инициации I ниво,  160 лв – групови инициации I ниво
240 лв – индивидуални инициации II ниво,  200 лв – групови инициации II ниво
 
Провеждащ консултациите: Роза- рейки мастър

    Сподели