Понякога в намерението за духовно израстване на човек настъпва промяна повлияна от взаимоотношенията. В тази среща ще говорим за намерения – скрити и явни,които ни водят в нашето личностно развитие. Ще дискутираме начините за да ги управляваме съзнателно така, че да имаме успех и в социалния и в Духовния свят. Лекцията е за всеки, който иска да постигне по – високо ниво на съзнание едновременно с по- високо качество в отношенията си с другия.

    Сподели