По време на SENSUAL BODY ART THERAPY- art class, Мишел ( създател и водещ на тази терапия ) ще демонстрира какво преставлява терапията на произволно избран човек групата и след това всички останали по двойки ще имат възможност те да практикуват тази терапия и да усетят ефекта от нея.

Материалите ще бъдат осигурени!

    Сподели